Viktiga rummet

 

 

You are the light of the world –
like a city on a mountain,
glowing in the night for all to see.
Don't hide your light under a basket!
Instead, put it on a stand
and let it shine for all.
In the same way, let your good deeds
shine out for all to see,
so that everyone will
praise your heavenly Father.

Matthew 5:14-16

 

Mer än mod
Att använda våld och vapen, att utgjuta oskyldigt blod, det kallar jag fegt och ynkligt, och långt ifrån hjältemod. Men att rannsaka eget hjärta och tukta sitt eget jag, det skänker en större styrka, och skapar en vackrare dag. Om folk som kivens på vägen slår in på en smalare stig, då löser sig självt problemen som eljest leder till krig. Att strida för rätt och sanning utan att utgjuta blod, att erbjuda andra kinden, det kräver nog - mer än mod.
Harald Carlsson