Risker

Att skratta är att riskera att verka löjlig.

Att gråta är att riskera att verka sentimental.

Att sträcka ut handen mot en annan människa är att riskera att bli involverad.

Att uttrycka sina känslor är att riskera att visa upp sitt rätta jag.

Att lägga fram sina ideal, sina drömmar inför en publik är att riskera att förlora dem.

Att älska är att riskera att inte bli älskad tillbaka.

Att leva är att gemensamt att dö.

Att försöka är att riskera att misslyckas.

Att hoppas är att riskera att bli förtvivlad.

 

Men risker måste tas, för den största risken man kan ta i livet är att inte ta några risker alls.

En människa sim inte riskerar någonting, gör ingenting, har ingenting och är ingenting.

Hon kanske undviker lidande och sorg, men hon kan inte lära, känna, förändras, växa, älska, leva.

Kedjad av sina säkerhetsföreskrifter blir hon en slav, hon har förverkat sin frihet. Bara en människa som tar risker är fri.

 

Okänd författare