Ett barn

Ett barn som får mycket kritik lär sig fördöma.
Ett barn som möter fientlighet lär sig slåss.
Ett barn som görs till åtlöje utvecklar osäkerhet.
Ett barn som ständigt får uppleva skam utvecklar skuldkänslor.
Ett barn som behandlas med tolerans lär sig generositet.
Ett barn som uppmuntras utvecklar sin självkänsla.
Ett barn som bemöts med vänskap lär sig känna förtroende.
Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa.
Ett barn som accepteras och respekteras känner trygghet. 

 

Okänd författare