Gud säger

Jag säger - Gud säger


Jag säger: Det är omöljligt
Gud säger: Allt är möjligt. Luk 18:27

Jag säger: Jag är så trött
Gud säger: Jag vill ge dig vila. Matt:11:28-30

Jag säger: Ingen älskar mig
Gud säger: Jag älskar dig. joh.3:16,joh 3:34

Jag säger: Jag kan inte fortsätta
Gud säger: Min nåd är tillräcklig. 2 kor.12:9, ps.91:15

Jag säger: Jag kan inte räkna ut saker
Gud säger: jag vill leda dina steg. ordspråksboken 3:5-6

Jag säger: Jag kan inte göra det
Gud säger: Du kan göra allt. Phil.4:13

Jag säger: Jag är inte kapabel
Gud säger: Jag är kapabel. 2 kor.9:8

Jag säger: Det är inte värt det
Gud säger: Det kommer att vara värt det. Rom.8:28

Jag säger: Jag kan inte förlåta mig själv
Gud säger: Jag förlåter dig. 1 joh.1:9 , Rom.8:1

Jag säger: Jag kan inte komma till rätta med
Gud säger: Jag vill erbjuda dig alla dina behov Filip. 4:19

Jag säger: Jag är rädd
Gud säger: jag har inte gett dig modlöshetens ande. 2Tim.1:7

Jag säger: Jag är alltid orolig och frustrerad
Gud säger: Kasta alla dina bördor på mig. 1Pet.5:7

Jag säger: Jag känner mig ensam
Gud säger: Jag vill aldrig lämna dig eller svika dig. Heb 13:5